Amerikanen gebruikten en hielpen fascisten na de oorlog

Onder invloed van de Koude Oorlog nam overal de animo voor de opsporing en bestraffing van oorlogsmisdadigers overal af. De Amerikanen lieten veroordeelden vrij in de (gegronde) verwachting hiermee het vertrouwen van de vroegere vijand te winnen. De CIA en de FBI zetten ten minste 23 oud-nazi’s in bij de ‘ideologische oorlogvoering’ tegen de nieuwe vijand: het communisme. De raket naar de maan werd ontworpen door nazi Wernher von Braun.

In een reeks processen, waarvan het Auschwitz-proces van 1963 tot ’65 het meest opzien baarde, werden enkele duizenden mensen tot een gevangenisstraf veroordeeld. Deze dadendrang was overigens niet primair ingegeven door gewetensnood: het hij was een reactie op de aanzwellende kritiek in binnen- en buitenland (ironisch genoeg vooral de DDR) op het grote aantal oud-nazi’s dat in de Bondsrepubliek in overheidsdienst werkte werkzaam was.