Nuttige maar lelijke snelwegen in de Zaanstreek leveren het mooiste plaatje op

Van de negen punten bieden de A7 en A8 verreweg de meeste kijkseconden, zo’n 150 in totaal: ‘De snelwegen bieden tussen de stedelijke gebieden Zaandam/Oostzaan en Purmerend uitgestrekt uitzicht op de open en waterrijke veenweiden, stolpboerderijen, opstrekkende verkaveling van de droogmakerij Wijde Wormer en de stedelijke rand van Purmerend.